Výhodné úvěry

Naše společnost byla založena Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a Slezsku v rámci Česko-německé smlouvy o přátelství z roku 1992. Podporujeme vznik a růst malých podnikatelů a posilujeme tak samostatnost a finanční sílu střední třídy.

Prostředky pro úvěrový program zapůjčila vláda Spolkové republiky Německo. Žadatel musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

  • Jeho mateřštinou je němčina
  • Má německé kořeny
  • Podporuje organizaci německé menšiny
  • Ovládá němčinu
  • Podniká v oblasti kdysi osídlené německým obyvatelstvem

Žadatelé mohou být ze všech oborů podnikání (od zemědělce po zubního lékaře) a mohou podnikat úplně nově.

Poskytujeme úvěry s úrokem 3,0%-3,9% p.a. (RPSN od 3,22%) těm, kdo podnikají na území České republiky.

Naše společnost podpořila od roku 1992 již 246 podnikatelů, živnostníků a svobodných povolání v celkové výši 6.240.000,- EUR.

Copyright © 2009 - 2012 Bohemia troppau, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena. // Webdesign